Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Dla Turysty

Przyroda

Gmina Mszana obfituje w sielskie, wiejskie krajobrazy, wiosną zapiera dech w piersiach widokami pól kwitnącego rzepaku. Malowniczo wyglądają również naturalne i pogórnicze zalewiska oraz stawy. Znajdują się u nas również ciekawe skupiska flory.

Pomnik przyrody - Lipa drobnolistna

Licząca sobie ponad 100 lat lipa drobnolistna (Tilia cordata) rośnie w południowej części (tuż przy wejściu) cmentarza w Połomi. Zarejestrowana jest w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pod nr 121. Obwód drzewa w pierśnicy, na wysokości 130 cm wynosi  680 cm. Wewnątrz jest pusta.

Dzikie skupiska flory
  • Starodrzew grądowy w jarze w rejonie zachodniego końca ul. Ks. Styry (Mszana), razem z niżej położoną naturalną łąką z wełnianką szerokolistną (Eriophorum latifolium), można dla tego terenu zaproponować formę ochrony w postaci użytku ekologicznego o nazwie "Buki" ze względu na kilkadziesiąt dorodnych buków o obwodach nawet ponad 300 cm oraz starych dębów i robinii akacjowych. Na stoku wypływ czystej wody, o czym świadczy obecność w wodzie kiełży zdrojowych.
  • Starodrzew grądowy grabów i buków w górnej części jaru między ul. Centralną i Folwark (Połomia), przy granicy gminy. Proponowany użytek ekologiczny o nazwie "Graby". Runo mocno zniszczone, nielicznie występuje bez koralowy i starzec Fuchsa - oba gatunki górskie.
  • Łęg olchowy - tego typu wilgotny las olchowy spotykany jest jedynie na wschodnim brzegu Szotkówki, rośnie na starorzeczu Szotkówki  na północ od Zamku (Gogołowa). Dno tego lasu pokrywa rukiew wodna (Nasturtium officinale), na nim żyje chrząszcz Ceutorhynchus pervicax.
  • Dolina Szotkówki - łąki wilgotne  z wełnianką szerokolistną (Eriphorum latifolium) i rdestem wężownikiem (Polygonum bistorta), dawne torfowisko niskie osuszone w wyniku obniżenia koryta rzeki Szotkówki. Wschodnie zbocze zachowało ślady meandrowania rzeki i fragmenty lasu łęgu olszowego, a na zboczach zdegradowany las grądowy z dębami. Duże walory krajobrazowe.
  • Na terenie gminy spotykane są torfowiska niskie. Zmeliorowanie tych terenów upodobniło je do łąk wilgotnych. Najmniej zmienione płaty tego zespołu spotkano w bocznej dolince Kolejówki, gdzie rośnie storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis) w towarzystwie wełnianki szerokolistnej (Eriophorum latifolium).