Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Ochrona powietrza

Kiedy ogłasza się alarm smogowy

10 października 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska, które obniża wartości średniodobowe dla poziomu informowania i poziomu alarmowego w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Poziom informowania dla pyłu PM 10 obniżono z 200 µg/m3 do 100 µg/m3 , a poziom alarmowy obniżono z 300 µg/m3 do poziomu 150 µg/m3.

Gdy przekroczony jest poziom informowania dla pyłu PM 10 – 100 μg/m3, informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza powinna dotrzeć do możliwie jak największej liczby mieszkańców danego terenu. Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz – gdyż nawet krótkie oddychanie nadmiernie zapylonym powietrzem jest szczególnie szkodliwe dla tych grup społecznych. Urząd Gminy jest zobowiązany do przesłania takich informacji m.in. do szkół, przedszkoli, przychodni.

W sytuacji kiedy zostaje wprowadzony alarm smogowy tzn. stężenie pyłu PM 10 przekroczyło poziom 150 µg/m3 władze lokalne, regionalne są zobligowane do niezwłocznego podjęcia specjalnych działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze.

Do działań, do których gmina jest zobligowana, przede wszystkim zaliczamy kontrole kotłowni pod kątem spalania odpadów oraz spalania odpadów zielonych czy wypalania traw. Kontrole kotłowni są prowadzone na bieżąco. Przeszkoleni urzędnicy, którzy posiadają upoważnienie Wójta, przeprowadzają kontrole po każdej skardze, interwencji, która wpłynęła do tutejszego urzędu. Dodatkowo Urząd Gminy musi wysłać na kontrole swoich pracowników w dniu, w którym został ogłoszony alarm smogowy. W tym dniu, zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego musi zostać przeprowadzonych co najmniej 5 kontroli kotłowni na terenie naszej gminy.

Z uwagi na zmieniające się przepisy oraz w trosce o nasze zdrowie Wójt Gminy Mszana jeszcze raz przypomina wszystkim mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów. Informujemy również, że jeżeli alarm smogowy zostanie ogłoszony w dni ustawowo wolne od pracy na kontrolę zostaną wysłani pracownicy urzędu wraz z asystą policji.