Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zarządzanie kryzysowe

Kliknij w interesującącą Cię zakładkę:

Czym jest zarządzanie kryzysowe

Telefony alarmowe

Grafik całodobowego alarmowania/ dyżurów członków GZZK

Informacje GZZK dotyczące Akcji Zima 2022/2023

W związku z realizacją zadań wynikających z art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261), a także w związku z pojawiąjącymi się ostrzeżeniami meteorologicznym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie o intensywnych opadach śniegu oraz silnych mrozach Wójt Gminy Mszana - Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 12 grudnia 2022 r. zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Na posiedzeniu podjęte zostały tematy dotyczące czynności koniecznych do realizacji w celu optymalnego przygotowania się do okresu zimowego, służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Mszana.Zgodnie z rekomendacjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poniżej przedstawiono zagadnienia związane z prowadzeniem Akcji Zima na terenie Gminy Mszana:

Bieżący monitoring szlaków komunikacyjnych na terenie Gminy Mszana

W ramach prowadzonej akcji zima na drogach gminnych pracują przedsiębiorcy realizujący odśnieżanie dróg:

 • FHU Dawid Gasidło - tel. 782 341 389

 • SKR Gogołowa - tel. 32 476 04 17, 502 603 915

Kontakt z Urzędem Gminy w godzinach otwarcia urzędu: Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych, tel. 32 475 97 41.Uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności oraz o przemyślane podejmowanie decyzji o przemieszczaniu się na drogach publicznych przy obecnych warunkach atmosferycznych.W przypadku wystąpienia realnych zagrożeń dla zdrowia i życia oraz mienia w znacznych rozmiarach prosimy o informowanie o tym fakcie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod numerami telefonów:

 • Z-ca Wójta Błażej TATARCZYK 32 4759751, 783 054000

 • Sekretarz Joanna SZYMAŃSKA 32 4759742, 781 306710

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego Władysław BIELASIŃSKI 32 4759767, 669 449 445

 • Piotr Hajski 604 140 690

Przestrzeganie przepisów związanych z obowiązkiem usuwania zalegającego śniegu

Przypominamy również, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane właściciele i zarządcy zobowiązali są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Wobec powyższego obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowalnych należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżenia dachu i elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuniecie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwo osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośredni przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą one być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przepisów BHP.

Zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla

W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z: nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 •  cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

 •  dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).Więcej informacji na temat kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa#:~:text=%E2%80%9ECzujka%20na%20stra%C5%BCy%20Twojego%20bezpiecze%C5%84stwa%21%E2%80%9D%2C%20to%20og%C3%B3lnopolska%20kampania,od%20pa%C5%BAdziernika%202020%20r.%20do%20marca%202021%20r

Uwaga na dzikie lodowiska

Dzikie lodowiska” - oznaczają zawsze niebezpieczną zabawę i ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Urządzanie ślizgawek na akwenach wodnych jest szczególnie niebezpieczne, gdyż ciężko jest ocenić grubość lodu. Po załamaniu się tafli, kąpiel w lodowatej wodzie może skończyć się tragicznie. Należy, zatem zachować szczególnej ostrożność nie podejmować zabaw na dzikich lodowiskach urządzanych na stawach i jeziorach.Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście osób.

W związku z powyższym przypominamy o podstawowych zasadach:

 • Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, a tym bardziej rzeki!
 • Wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu.
 • Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia temperatura powietrza oznacza, że lód na akwenie może być na tyle cienki, że chodzenie po nim może zagrażać Twojemu życiu.
 • Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm. Lód na ciekach wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda słabiej zamarza. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach.
 • Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.
 • Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby, w pewnej odległości od siebie, jednak zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to również wędkarzy).
 • Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie.

W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy. Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe zdejmij buty, pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni. W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej.Kiedy zauważysz osobę tonącą w pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112). Źródło: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Pomoc dla osób bezdomnych

Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje nie bądźmy obojętni. Okres zimowy i silne mrozy, są szczególnie trudnym okresem dla osób starszych, bezdomnych, samotnych oraz niepełnosprawnych. Ekstremalne warunki pogodowe mogą zagrozić ich zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Mszana o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji  do:

 • Policja - telefon 112
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie- telefon 32 472 00 42 lub 783 570 750.

Ponadto informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej, monitoruje osoby bezdomne na terenie gminy Mszana. Pracownicy socjalny realizują następujące działania:

 1. udzielają schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, zabezpieczają ich podstawowe potrzeby życiowe;

 2. udzielają świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;

 3. świadczą pracę socjalną polegającą m.in. na pomocy w załatwianiu różnych dokumentów, uzyskaniu pomocy medycznej;

 4. współpracują z innymi jednostkami w tym z policją oraz z zarządzaniem kryzysowym Urzędu Gminy Mszana.

Osoby bezdomne z terenu Gminy Mszana kierowane są do placówek:

 1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne -Oddział Terenowy w Rybniku- Niewiadomiu, ul. Sportowa 136/1, 44-273 Rybnik, tel 32 4259234, 534020243

 2. Schronisko Dla Osób Bezdomnych, ul. Bohaterów Warszawy 126, 44-280 Rydułtowy, tel. 32 4553491,

 3. Stowarzyszenie im. św. Jana Pawła II- Pomoc Potrzebującym- Rybnicki Bank Drugiej Ręki, ul. 1 Maja 80, 44-206 Rybnik 503 903 895.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.