Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Kontakt

Urząd Gminy Mszana

Ul. 1 Maja 81, 44 – 325 Mszana, woj. Śląskie

e-mail: urzad@mszana.ug.gov.pl

tel. + 48 32 47-597-54

fax + 48 32 47-597-60

NIP: 647-17-73-271

REGON: 276258687

Adres skrytki e-PUAP: /Mszana/skrytka

Godziny pracy

 • Poniedziałek - 7.30-17.00

 • Wtorek – Czwartek - 7.30-15.30

 • Piątek - 7.30-14.00, Punkt Obsługi Klienta – 7.30-15.30

Język migowy

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1824) Urząd Gminy w Mszanie informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo z trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi".

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.

 


Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Mszana prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr + 48 32 47-597-40

 • fax pod nr + 48 32 47-597-60

 • e-mail na adres: urzad@mszana.ug.gov.pl lub

 • listownie na adres: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81, 44 – 325 Mszana z dopiskiem usługa tłumacza języka migowego i wysłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

Zgłoszenie

Wybierając formę komunikacji należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,

 • adres korespondencyjny,

 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną,

 • przedmiot rozmowy.

Gdzie i co możesz załatwić w Urzędzie Gminy Mszana

Urząd Gminy w Mszanie mieści się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja 81. Swoje biuro ma tutaj Wójt Gminy, Jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik. Znajdują się one na I piętrze. Ponadto w budynku mieszczą się referaty:

NA PARTERZE:

 • Punkt Obsługi Klienta, którego pracownicy odbierają korespondencję, przekazują podstawowe informacje na temat działalności Urzędu oraz kierują do poszczególnych Referatów.

 • Urząd Stanu Cywilnego wraz z Salą Ślubów, gdzie można zawrzeć cywilny związek małżeński, zgłosić urodzenie dziecka lub zgon osoby oraz uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, a także załatwić sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk.
 • Referat Administracji, Edukacji i Informacji, gdzie można załatwić sprawy związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej i wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Na parterze budynku wielofunkcyjnego, oprócz biur Urzędu Gminy, mieści się także lokal Poczty Polskiej, bank i biuro geodety.

NA I. PÓŁPIĘTRZE ORAZ I. PIĘTRZE:

 • Biuro Rady Gminy oraz Sala Posiedzeń, na której odbywają się stacjonarne sesje i posiedzenia Komisji Rady Gminy Mszana.

 • Biuro ds. Promocji i Rozwoju Gospodarczego, którego pracownik odpowiada także za kontakty z przedsiębiorcami i inwestorami.

 • Referat Finansów, który zajmuje się obsługą finansowo - księgową budżetu gminy, naliczaniem i egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publiczno - prawnych należnych gminie.

 • Referat Administracji, Edukacji i Informacji, który zajmuje się sprawami związanymi z zapewnieniem bieżącej obsługi klientów Urzędu, zatrudnieniem pracowników, obsługą Wójta Gminy i Rady Gminy Mszana, obsługą informatyczną Urzędu, realizuje zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży, w tym nauczaniem indywidualnym, kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz zapewnieniem właściwego funkcjonowania na terenie gminy przedszkoli i szkół podstawowych, dowozem uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych, przyznawaniem uczniom stypendiów motywacyjnych i socjalnych, ponadto obsługą prasową i promocją gminy. Prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi i innymi organizacjami społecznymi. 

NA II. PÓŁPIĘTRZE ORAZ II. PIĘTRZE:

 

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych, który realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, dotacji ekologicznych, drogownictwa, oświetlenia ulicznego, rolnictwa i łowiectwa, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy.

 • Punkt obsługi programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać informacje na temat dotacji związanych z termomodernizacją budynku przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 • Referat Planowania i Inwestycji, który zajmuje się tematami budownictwa, realizacją inwestycji i remontów oraz przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym nabywaniem, zbywaniem, wydzierżawianiem, oddawaniem w trwały zarząd, użyczenie, czy użytkowanie wieczyste gruntów i budynków gminnych. Prowadzi sprawy związane z podziałami nieruchomości, ich rozgraniczaniem i scalaniem, komunalizacją mienia.

 • Pion Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji, który zajmuje się m.in. zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz ochroną informacji niejawnych.

Informacje o dostępności architektonicznej

Urząd Gminy mieści się w jednym budynku, przy ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy Mszana otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście główne od ul. 1 Maja, oraz wejście tylne od strony parkingu za budynkiem Urzędu Gminy,

 • Przed samym wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy tj. od ul. 1 Maja znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • Przy drzwiach wejściowych głównych klient może skorzystać z dzwonka znajdującego się po lewej stronie drzwi wejściowych w celu wywołania pracownika, który udzieli pomocy,

 • W celu dostania się na parter budynku od strony wejścia tylnego należy pokonać kilkustopniowe schody wewnętrzne,

 • Parking oraz wejście do budynku Urzędu nie są zabezpieczone bramkami,

 • Wejścia do budynku nie są wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,

 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dedykowane jest wejście główne z którego to dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze, gdzie istnieje możliwość obsługi klienta,

 • Budynek Urzędu nie posiada windy umożliwiającej dostęp do I i II piętra budynku,

 • Budynek Urzędu nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.