Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Czym jest zarządzanie kryzysowe

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Mszana jest Wójt, do którego zadań w tym zakresie ustawodawca przypisał kierowanie działaniami związanymi z :

 • monitorowaniem,
 • planowaniem,
 • reagowaniem,
 • usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, oraz
 • realizacją zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym realizacją zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.
 • zarządzaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego na potencjalne zagrożenia,
 • wykonywaniem przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy (zadania obronne), 
 • przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, oraz ochroną infrastruktury krytycznej.

Wójt Gminy Mszana zapewnia także na obszarze gminy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Powyższe zadania Wójt Gminy w Mszanie wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy – Pion Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe, a także organu pomocniczego, jakim jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego z mocy ustawy jest organem pomocniczym Wójta, właściwym do zapewnienia wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Mszana. Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

 • Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.
 W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) wchodzą:
 1. Zastępca Wójta Gminy – z-ca przewodniczącego zespołu;
 2. Sekretarz Gminy;
 3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych i zarządzania kryzysowego, zwany dalej „Pełnomocnikiem Ochrony”;
 4. Pracownik Urzędu Gminy.

W celu zabezpieczenia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, Wójt Gminy Mszana zapewnia gotowość alarmową GZZK, a w sytuacjach kryzysowych dyżury.

W czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, o której mowa art. 2 ustawy, Zespół wykonuje zadania w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.