Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Ochrona powietrza

Komunikaty Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje:

  • o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
  • o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu

Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania:

Ryzyko średnioroczne PM2,5 26.09.2022.pdf
Format: pdf, 222.84 kB
Ryzyko średnioroczne NO2 21.03.2022.pdf
Format: pdf, 234.95 kB