Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Sport

Nagroda Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe

Rada Gminy Mszana ustanowiła Nagrodę Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

  1. jest mieszkańcem Gminy Mszana, i
  2. osiągnął wysoki wynik w sporcie indywidualnym lub zespołowym, tj. zdobył medal złoty, srebrny lub brązowy na zawodach sportowych o randze: Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski.

Nagroda ma charakter finansowy.

Jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedną Nagrodę w danym roku kalendarzowym za dokonania uzyskane w roku poprzednim. W przypadku uzyskania wyników sportowych w tej samej lub różnych dyscyplinach sportowych uprawniających do uzyskania kilku Nagród, przyznaje się jedną Nagrodę (najwyższego stopnia, biorąc pod uwagę najwyższy osiągnięty wynik sportowy.

Wysokość Nagród:

  1. Nagroda I stopnia – dla zawodnika, który zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich – 4.000 zł;
  2. Nagroda II stopnia – dla zawodnika, który zdobył medal na zawodach sportowych o randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy – 3.000 zł;
  3. Nagroda III stopnia – dla zawodnika, który zdobył medal na zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski – 2.000 zł.


Wniosek o przyznanie Nagrody za dany rok kalendarzowy powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość i rodzaje Nagród Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe określono w uchwale nr XXXVII/256/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. Uchwała do pobrania w załączniku.

Pliki do pobrania: