Urząd Gminy Mszana

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiany planu Etap I

Plan  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap I zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/301/2022 z dnia 28.09.2022r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6213 z dnia 06.10.2022

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6213/

 

Zmiana planu dla działek nr 969/7 i 966/7 w Mszanie

Plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 969/7 i 966/7 w Mszanie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/223/2021 z dnia 25.08.2021r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2021 poz. 5513 z dnia 31.08.2021

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/5513/

 

 

Zmiana planu dla działek nr 588/53 i 589/53 w Połomi

Plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53 w Połomi zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/222/2021 z dnia 25.08.2021r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2021 poz. 5512 z dnia 31.08.2021

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/5512/

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa
Uchwała nr XXXII/221/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/5511/

 

Zmiany planu Etap IIIb

Plan  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIb zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/205/2021 z dnia 14.04.2021r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2021 poz. 2851 z dnia 21.04.2021

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/2851/

 

Zmiany planu Etap IIIa

Plan  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIa zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/204/2021 z dnia 14.04.2021r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2021 poz. 2850 z dnia 21.04.2021

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/2850/

 

Zmiany planu Etap II

Plan  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap II zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/203/2021 z dnia 14.04.2021r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2021 poz. 2849 z dnia 21.04.2021

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/2849/

 

Sołectwo Połomia ze zm.

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/4/2014 z dnia 10.02.2014r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2014 poz. 976 z dnia 17.02.2014 oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/202/2021 z dnia 14.04.2021r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2021 poz. 2848 z dnia 21.04.2021

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2014/976/

 

Sołectwo Mszana

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/26/2013 z dnia 29.04.2013 r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2013 poz. 3775 z dnia 09.05.2013 r oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Nr IV/25/2015 z dnia 26.01.2015 r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA  z dnia 03.02.2015r poz. 463

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2015/463/

 

Północna część sołectwa Połomia

Plan zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/86/2013 z dnia 16.12.2013r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. SLA 2013 poz. 151 z dnia 09.01.2014r

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2014/151/

 

Pliki do pobrania:

Sołectwo Mszana - rysunek planu
Format: tif, 209.05 MB
Sołectwo Połomia - rysunek planu
Format: tif, 50.28 MB
Sołectwo Gogołowa - rysunek planu
Format: tif, 78.62 MB