Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Gospodarka odpadami

Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszana w załączniku: