Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wspaniała uroczystość na jubileusz 50-lecia Gminy Mszana

Poświęcenie sztandaru gminy i koncert Orkiestry Rozrywkowej Gminy Mszana - to były główne punkty uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia Gmina Mszana w obecnym kształcie administracyjnym. Został również zaprezentowany teledysk z piosenką "Mszana, Połomia, Gogołowa" oraz film promujący gminę.

Wdzięczność i podziękowania

Uroczystość odbyła się 28 grudnia w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, starosta, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin ościennych, dyrektorzy jednostek, z którymi współpracuje gmina, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwo, radni obecnej i poprzednich kadencji, wieloletni pracownicy Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Wśród gości był pierwszy naczelnik utworzonej w 1973 roku Gminy Mszana - pan Rafał Lubszczyk.

Odczytano również miły list wieloletniego wójta, pana Jerzego Grzegoszczyka. Wydarzenie uświetniły także poczty sztandarowe instytucji i organizacji społecznych z terenu Gminy Mszana.

Głos zabrał obecny wójt gminy, pan Mirosław Szymanek.

- Pół wieku to szmat czasu, zwłaszcza w kraju o tak dynamicznej historii jak Polska. Dziś świętujemy jubileusz 50-lecia Gminy Mszana złożonej z trzech sołectw: Mszany, Połomi i Gogołowej. Mieszkańcy tych ziem od zawsze żyli obok siebie i z sobą, łączyła ich wspólna historia i dzieje tych ziem, choć administracyjnie tworzyli odrębne struktury. Czasy i życie ciągle przyspieszają, pojawiło się wiele nowych trudnych spraw, nie tylko regionalnych, ale krajowych, a nawet ogólnoświatowych wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się także lokalne społeczności. Pandemie chorób, wojny, kryzys klimatyczny - wszystko to ma wpływ na życie również w naszej gminie i stanowi dla nas wyzwanie. Trudności są jednak po to, aby bardziej się mobilizować i stawiać im czoła. A także stawiać sobie wymagania i kolejne cele do osiągnięcia. Te zasady przyświecają nam jako samorządowi gminy - mówił.

- Idziemy do przodu, nie boimy się trudnych wyzwań, marzymy o coraz lepszej przyszłości. Musimy i chcemy z odwagą i śmiałością kreować gminę jutra. W tym zmieniającym się świecie jedno pozostało niezmienne: tak jak pół wieku temu, tak i dzisiaj, największą wartością samorządu są ludzie, którzy tu mieszkają i chcą wspólnie działać dla dobra swojej społeczności. Gmina, w której dziś mieszkamy, to suma ciężkiej pracy, odwagi, ofiarności i życzliwości każdego z nas z osobna i wszystkich razem. Za to serdecznie wszystkim dziękuję - powiedział.

Podziękował także wszystkim przyjaciołom gminy, stowarzyszeniom, organizacjom, sąsiednim samorządom i przedstawicielom administracji rządowej, parlamentarzystom i radnym wszystkich kadencji za pomoc i wsparcie w rozwoju naszej Małej Ojczyzny - Gminy Mszana.

Dziękował również za wsparcie finansowe Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Sportu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi oraz Urzędu Gminy w Mszanie za profesjonalne przygotowanie imprezy.

Każdy z gości mógł na zakończenie zaopatrzyć się w  specjalne wydanie gazetki Nasze Wieści Gminne, w której oprócz historii gminy znalazło się wiele wspomnień osób, które pamiętają jej początki. Gazeta jest również dostępna w Urzędzie Gminy,

Jubileusz Gminy i Orkiestry

Po prezentacji wszystkich pocztów sztandarowych nastąpiła uroczysta prezentacja i poświęcenie sztandaru Gminy Mszana, który będzie materialną pamiątką obchodów jubileuszu 50-lecia gminy. Na zakończenie uroczystości wspaniały koncert świąteczno-noworoczny dała Orkiestra Rozrywkowa Gminy Mszana. Muzykom towarzyszyła wokalistka Emilia Szwarc.

Nasza Orkiestra również świętuje w tym roku jubileusz - 10-lecia powstania. Z tej okazji na ręce dyrygentów Aleksandra Knury i Michała Pietrzaka wójt wręczył Nagrodę Okolicznościową Gminy Mszana w Dziedzinie Upowszechniania Kultury. 

Uroczystość została dofinansowana ze środków Fundacji JSW

 

Z historii Gminy Mszana

Do początku lat 70-tych nasze sołectwa funkcjonowały jako osobne Gromady - Mszana i Połomia, do której należała również Gogołowa.  W grudniu 1972 roku Sejm przyjął ustawę o utworzeniu gmin i zmianie ustaw o radach narodowych. Na tej podstawie Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach podjęła uchwałę o utworzeniu gmin w powiecie wodzisławskim. Z dniem 1 stycznia 1973 roku zaczęła funkcjonować Gmina Mszana, w skład której weszły trzy sąsiadujące sołectwa: Mszana, Połomia i Gogołowa.
 
Pierwszym Naczelnikiem Gminy został Pan Rafał Lubszczyk, dotychczasowy przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Połomi. Natomiast Pani Eugenia Marek, wieloletnia Przewodnicząca Gromadzkiej Rady Narodowej w Mszanie decyzją wojewody została skierowana do pracy w Urzędzie Gminy i została sekretarzem Urzędu.

W listopadzie 1976 roku stanowisko Naczelnika Gminy objął Pan Roman Mańka. W 1977 roku, kiedy przeprowadzano kolejną reformę administracyjną kraju, pojawiła się groźba likwidacji Gminy Mszana, poprzez przyłączenie Mszany do Gminy Godów, zaś Połomi i Gogołowej do Gminy Świerklany. Gminna Rada Narodowa nie zgodziła się z takim rozwiązaniem, wystosowując memoriał do Wojewody Katowickiego. 24 lutego na zebraniu ogólno-wiejskim w Połomi stanął z kolei wniosek o utworzenie Gminy w Połomi. Ostatecznie odstąpiono od tych pomysłów i Gmina Mszana mogła funkcjonować nadal w dotychczasowym kształcie.

W styczniu 1982 roku nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Gminy. Rezygnację w trudnym okresie stanu wojennego złożył naczelnik pan Roman Mańka. Sekretarz gminy, pani Eugenia Marek, przeszła na emeryturę. Sekretarzem gminy została dotychczasowa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pani Eryka Jainta. Kilka miesięcy później, w kwietniu 1982 roku, na naczelnika został wyznaczony dotychczasowy dyrektor mszańskiej szkoły, pan Jerzy Grzegoszczyk. 
 
Po upadku komunizmu i zmianach ustrojowych w Polsce, w dniu 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił Ustawę o samorządzie gminnym, która dała początek samorządnej władzy lokalnej na poziomie gminy, jaką znamy dzisiaj. Do Rady Gminy Mszana I kadencji (1990-1994) wybranych zostało 18 radnych, Przewodniczącym Rady został pan Stanisław Woryna z Połomi. Pierwszy samorządny Zarząd Gminy utworzyli: były naczelnik, a od tej pory wójt – Jerzy Grzegoszczyk oraz członkowie: Antoni Rduch, Janusz Szczepanik, Zygmunt Wolny i Jerzy Zieliński. Stanowisko sekretarza gminy objął pan Stanisław Pochcioł, a skarbnikiem została pani Janina Zając.
 
W 1994 roku odbyły się kolejne wybory samorządowe. Do Rady weszło 18 osób, przewodniczącym na drugą kadencję został pan Stanisław  Woryna. W skład Zarządu Gminy weszli: wójt Jerzy Grzegoszczyk, Danuta  Adamek, Czesław Grabiec, Ernest Liśnikowski, Antoni Rduch i Zygmunt Wolny. Sekretarzem Urzędu Gminy została pani Jadwiga Ogrodnik.
 
W kolejnej kadencji, w latach 1998 – 2002 Rada Gminy liczy nadal 18 członków, Przewodniczącą Rady zostaje pani Wiesława Tatarczyk-Sitek z Mszany. Organem wykonawczym jest Zarząd. Tworzą go: wójt Jerzy Grzegoszczyk oraz członkowie: Czesław Grabiec, Ernest Liśnikowski, Maria Mitko, Sylwester Salamon i Tadeusz Wroński.
 
W 2002 roku następują istotne zmiany w przepisach o wyborach do samorządu. Organ wykonawczy (wójt) jest odtąd wybierany w wyborach bezpośrednich. Likwidacji ulega zarząd gminy, prawo przyznaje wójtowi dotychczasowe kompetencje organu kolegialnego. Zmniejsza się ilość radnych. Radę Gminy IV kadencji (2002 – 2006) tworzy 15, a nie jak do tej pory 18 radnych. Przewodniczącą pozostaje pani Wiesława Tatarczyk-Sitek. Na stanowisko wójta mieszkańcy  wybierają dotychczasowego przewodniczącego Zarządu, pana Jerzego Grzegoszczyka.
 
W 2006 roku mieszkańcy wybierają Radę Gminy V kadencji, nadal pod przewodnictwem Wiesławy Tatarczyk-Sitek. Wójtem na następne cztery lata zostaje ponownie Jerzy Grzegoszczyk. W tej kadencji pojawia się po raz pierwszy stanowisko z-cy wójta. Powołany na nie zostaje pan Janusz Wita, mieszkaniec Połomi.
 
W listopadzie 2010 roku wybory samorządowe przynoszą zmianę pokoleniową we władzach gminy. Na stanowisko wójta wybrany zostaje pan Mirosław Szymanek, zastępując urzędującego od 29 lat pana Jerzego Grzegoszczyka. Sporo nowych twarzy pojawia się w Radzie Gminy VI kadencji. Przewodniczącym Rady Gminy zostaje pan Tadeusz Wroński z Połomi. Na swoich najbliższych współpracowników nowy wójt wybiera również ludzi młodego pokolenia: z-cą wójta zostaje pan Błażej Tatarczyk, sekretarzem gminy pani Joanna Szymańska, a skarbnikiem pani Małgorzata Gąsior.

Wójt Mirosław Szymanek zyskuje również mandat zaufania od mieszkańców w kolejnych wyborach samorządowych w 2014 roku. Przewodniczącym Rady Gminy zostaje po raz pierwszy mieszkaniec Gogołowej, pan Andrzej Kaperczak.  

Kolejne wybory samorządowe odbywają się w 2018 roku, kiedy to po nowelizacji ustawy samorządowej zmienia się długość kadencji władz gminy - z czteroletniej, na pięcioletnią. Przewodniczącym Rady Gminy zostaje pan Marek Liśnikowski z Gogołowej. Mandat wójta otrzymuje pan Mirosław Szymanek. W zarządzaniu gminą wspierają go dotychczasowi współpracownicy, a także grono kompetentnych kierowników i dyrektorów jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych. 

Wspólnym wysiłkiem gmina systematycznie się rozwija i pięknieje.

Galeria zdjęć

Sala gimnastyczna w Połomi- widać siedzących na krzesłach gości Zdjęcie na telebim na którym widać film promujący Gminę Mszana Telebim na którym widnieje napis Gmina Mszana 50 lat razem Zdjęcie przedstawicieli sztandarów Telebim z napisem Fundacja JSW Wójt wręcza kwiaty pierwszemu naczelnikowi Gminy Panu Rafałowi Lubszczyk Na scenie sztandar Gminy Mszana Zdjęcie zaproszonych gości Na scenie senator Henryk Gawęda Na scenie przemówienie Asystenta Michała Wosia, pana Szymona Szrota Na scenie przemawia Zbigniew Supernak Na scenie przemawia starosta Leszek Bizoń, obok stoją wójtowie i burmistrzowie Powiatu Wodzisławskiego Na scenie przemawia prezydent Jastrzębia- Zdroju Pani Anna Hetman Na scenie przemówienie prezesa oddziału powiatowego OSP RP w Wodzisławiu Śląskim Pana Zbigniewa Radeckiego Na scenie przemawia przedstawiciel Spółdzielni Energetycznej Nasza Energia Na scenie przemawia Starszy Cech Jerzy Waltar wraz Sołtys Gogołowej Panią Anią Oślizlok- Orszulik Na scenie przemawia zastępca Wójta Gminy Pawłowice Pani Joanna Śmieja Na scenie przedstawiciel biura pana Posła Krzysztofa Gadowskiego Na scenie Zastępca Gminy Mszana, pan Błażej Tatarczyk przedstawia informacje dotyczące Rozrywkowej Orkiestry Gminy Mszana Przy mównicy Aleksander Knura dyrygent Rozrywkowej Orkiestry Gminy Mszana wraz z odebraną nagrodą
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.