Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Dla Mieszkańca

Struktura organizacyjna Urzędu

KIEROWNICTWO URZĘDU
 • Wójt: Mirosław SZYMANEK, tel. + 48 32 475 97 43
 • Zastępca Wójta: Błażej TATARCZYK, tel. + 48 32 475 97 51
 • Sekretarz Gminy: Joanna SZYMAŃSKA, tel. + 48 32 475 97 42

REFERAT ADMINISTRACJI, EDUKACJI I INFORMACJI

 • Kierownik: Katarzyna BYLICKA - oświata, tel. + 48 32 475 97 53
 • Sekretariat Wójta, kadry: Magdalena SAWINA, tel. + 48 32 475 97 43
 • Kancelaria: Beata MACIOŃCZYK, tel. + 48 32 475 97 40
 • Biuro Rady Gminy, rzecznik prasowy: Mirosława KSIĄŻEK-RDUCH, tel. + 48 32 475 97 44
 • Dowody osobiste, ewidencja ludności, koncesje: Jolanta KRZYSZTAŁA, tel. + 48 32 475 97 69
 • Działalność gospodarcza: Renata STUDZIŃSKA, tel. + 48 32 475 97 68
 • Kontrola wewnętrzna: Monika STROKA, tel. + 48 32 475 97 56
 • Obsługa inwestora, promocja gminy: Jacek WNUK, tel. + 48 32 475 97 74, 0 605 081 087
 • Punkt Obsługi Klienta: Aleksandra KRZYSZTAŁA, Ewelina PILINKO, tel. +48 32 475 97 54
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zdrowie, informacja publiczna: Piotr HAJSKI - tel. +48 32 475 97 58

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

 • Kierownik: Małgorzata GĄSIOR - skarbnik, tel. + 48 32 475 97 50
 • Główny księgowy: Weronika BLOKESZ, tel. + 48 32 475 97 64
 • Płace: Renata ROJEK, tel. + 48 32 475 97 64
 • Gospodarka materiałowa: Mirosława MARCISZ, tel. + 48 32 475 97 65
 • Podatki: Grażyna RUGAŁA, Agnieszka RANGOL tel. + 48 32 475 97 65
 • Księgowość podatkowa: Anna GĄSIOR, tel. + 48 32 475 97 64
 • Opłaty śmieciowe: Anna WITA, tel. + 48 32 475 97 72

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 • Kierownik: Dorota RAJSZYS - ochrona środowiska, tel. + 48 32 475 97 48
 • Wycinka drzew, oświetlenie uliczne: Natalia NOWAK , tel. + 48 32 475 97 47
 • Gospodarka komunalna: Iwona COFALIK, tel. + 48 32 475 97 47
 • Fundusze zewnętrzne: Patrycja GADOMSKA, tel. + 48 32 475 97 59
 • Drogi: Ireneusz SZMIDT, tel. + 48 32 475 97 41
 • Punkt Czyste Powietrze: Adam FOLTYN, tel. + 48 32 475 97 76
 • Ekodoradca: Monika GUZY - WOŹNICKA, tel. + 48 32 475 97 73

REFERAT PLANOWANIA I INWESTYCJI

 • Kierownik: Marek MAŁEK, tel.+ 48 32 475 97 57
 • Zamówienia publiczne: Wioletta BARANEK, tel. + 48 32 475 97 55
 • Inwestycje: Marek MAŁEK, tel.+ 48 32 475 97 57
 • Planowanie przestrzenne: Damian PARMA, tel.+ 48 32 475 97 45
 • Gospodarka nieruchomościami: Przemysław GĄSIOR, tel. + 48 32 475 97 77.

PION ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 • Zarządzanie kryzysowe: Władysław BIELASIŃSKI, tel. + 48 32 475 97 67
 • Ochotnicze Straże Pożarne: Kamila SZYBOWSKA tel. + 48 32 475 97 67
 • Główny specjalista ds. informatyki i systemów teleinformatycznych: Grzegorz NOGŁY, tel. + 48 32 475 97 71
 • Obrona cywilna: Piotr HAJSKI, tel. +48 32 475 97 67
 • Informatyk: Dariusz SPORYŚ, tel. +48 32 475 97 58

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • Z-ca kierownika USC: Renata STUDZIŃSKA, tel. + 48 32 475 97 68
 • Z-ca kierownika USC: Jolanta KRZYSZTAŁA, tel. + 48 32 475 97 69
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Piotr HAJSKI, tel. + 48 32 475 97 58